سلسه وبینارهای مکان، معنای مهجور — نگاهی به طراحی با موضوع مبلمان

سلسه وبینارهای مکان، معنای مهجور — نگاهی به طراحی با موضوع مبلمان

گروه هامون در همکاری با مرکز معماری ایران گفتگوهایی با موضوع طراحی مبلمان را در اردیبهشت و خرداد 1399 برگزار کرد: این گروه در دو سال گذشته به صورت تخصصی در حوزه طراحی مبلمان فعالیت کرده و در این سلسه وبینارها ضمن معرفی خود در تلاش است تا با شرح تجربیات، مجموعه‌ای از مباحث اساسی در این زمینه را توضیح دهد.

مکان، معنای مهجور

وبینار اول: ۷۴۵ روز طراحی

در وبینار اول محور اصلی بحث‌ معرفی گروه هامون ، مسیر حرکت ، چالش ها و دستاوردها خواهد بود.

وبینار دوم: کنج حس

در وبینار دوم هامون به توضیح مفاهیم مستتر در طراحی ابژه ها و رویکردهای اصلی دو نمایشگاه «مکان، معنای مهجور» و «کنج حس» می‌پردازد.

کنج حس
تاریخ مختصر دیزاین

وبینار سوم: تاریخ مختصر دیزاین

در وبینار سوم برخی از طراحان و طرح های برجسته در داخل و خارج از ایران معرفی خواهند شد، همینطور برخی جریان های تاثیر گذار در این زمینه توضیح داده خواهند شد

وبینار چهارم: ضرورت – تخصص – مهارت

در وبینار چهارم هامون به معرفی «طراحی مبلمان» بعنوان یک تخصص و مهارتهای لازم برای یک «طراح» در حوزه مبلمان خواهد پرداخت. یکی از موارد مهم در این وبینار توضیح ضرورت ِ تربیت و نیاز بازار کار به «طراح مبلمان» است

Share:

Leave a Comment